ερυθρόμορφος αρύβαλλος

Ερυθρόμορφος Αρύβαλλος

ερυθρόμορφος αρύβαλλος

Σκηνή διδασκαλίας σε αττικό ερυθρόμορφο αρύβαλλο.