Μαστόδοντας

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μηλέας Γρεβενών

Η Παλαιοντολογία μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπαραστήσουμε στη περιοχή των Γρεβενών το περιβάλλον που επικρατούσε στην περιοχή εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια πριν. Τότε ζούσαν όντα διαφορετικά από τα σημερινά, μερικές φορές τόσο παράξενα, που προκαλούν δέος και θαυμασμό. Η μελέτη αποδεικνύει την εξέλιξή τους, ενώ ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει και την ταπεινή καταγωγή μας.