Μια σκέψη

ΔΡΑΣΗ: Εικαστικό δρώμενο
ΤΙΤΛΟΣ: Μια Σκέψη
ΣΚΟΠΟΣ: Πειραματισμός μέσω της εικόνας-θέατρο-μουσική  για επίλυση κοινωνικών προβληματισμών
Κοινωνιολογικό–ψυχολογικό-εικαστικό υπόβαθρο.

Continue reading

1/1